2015-02-25

Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2012.986), przyznaje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), komunikacji w systemie językowo – migowym (SJM) i dla osób głuchoniemych (SKOGN) przy załatwianiu spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie.

 
Osoba uprawniona, która zamierza załatwiać sprawy z pomocą tłumacza, powinna zgłosić ten zamiar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem w formie pisemnego podania z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z form:

1.       faksem pod nr 87 643 81 35;

2.       e-mail na adres kppspau@straz.bialystok.pl

3.       za pośrednictwem usługi „pismo ogólne” przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)

4.       za pośrednictwem usługi „pismo ogólne” dostępnej na platformie „Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej woj. Podlaskiego – http://e-podlaskie.eu (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)

5.       tradycyjną drogą pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Karola Brzostowskiego 2
16-300 Augustów

 

Dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego usługa taka jest bezpłatna.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych prowadzi Wojewoda Podlaski.

http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=36333

Osobom uprawnionym, o których mowa w Ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się  w artykule 3 punkt 4. i 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie udostępnia następujące środki wspierające komunikowanie się:

 

1.       faks: 87 643 81 35;

2.       e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl

3.       usługi elektroniczne (sprawy) realizowane przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)

4.       usługi elektroniczne (sprawy) dostępne na platformie „Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej woj. Podlaskiego – http://e-podlaskie.eu (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)