Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 41

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Koordynator ds. dostępności Marzena Klejps 2020-10-15 zobacz
2 Bilanse Marzena Klejps 2019-05-10 zobacz
3 KLAUZULA INFORMACYJNA wynikająca z art. 13 i art. 14 RODO Marzena Klejps 2018-05-25 zobacz
4 Zaświadczenia o pożarach i miejscowych zagrożeniach Tomasz Pryczkat 2017-07-19 zobacz
5 Struktura KP PSP w Augustowie Leszek Krzyżewski 2017-05-06 zobacz
6 Regulamin organizacyjny KP PSP w Augustowie Leszek Krzyżewski 2017-05-04 zobacz
7 Pomoc publiczna Tomasz Pryczkat 2017-01-11 zobacz
8 Dług publiczny Tomasz Pryczkat 2017-01-11 zobacz
9 Ciężar publiczny Tomasz Pryczkat 2017-01-11 zobacz
10 Majątek KP PSP w Augustowie Tomasz Pryczkat 2017-01-11 zobacz
11 Monitoring pożarowy - podłaczenie systemu sygnalizacji pożarowej obiektu do PSP Tomasz Pryczkat 2016-05-25 zobacz
12 Kempingi i pola namiotowe - wymagania w zakresie ochrony ppoż. Tomasz Pryczkat 2016-05-05 zobacz
13 Obozy harcerskie: opinie na letni wypoczynek dzieci i młodzieży Tomasz Pryczkat 2016-05-05 zobacz
14 Instrukcja obsługi BIP Tomasz Pryczkat 2016-05-04 zobacz
15 Kontrole wewnętrzne w KP PSP w Augustowie w 2016 r. Tomasz Pryczkat 2016-05-02 zobacz
16 Rejestry i archiwa Tomasz Pryczkat 2016-04-28 zobacz
17 Zestawienie działań kontrolno - rozpoznawczych Tomasz Pryczkat 2016-04-28 zobacz
18 Kontrole zewnętrzne KP PSP w Augustowie w 2015 r. Tomasz Pryczkat 2016-04-28 zobacz
19 Działania ratowniczo - gaśnicze Tomasz Pryczkat 2016-04-28 zobacz
20 Zamówienia bez stosowania PZP Tomasz Pryczkat 2016-04-25 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się